Werken met een arbeidsbeperking

een initiatief van:

Op naar de 100.000 Banen logo
Laden Evenementen

ROC de Leijgraaf uit Veghel heeft in de eerste helft van 2016 2,8 van de 4,1 fte gecreëerd. Toch moeten er nog flinke stappen worden gemaakt, aldus Anita Raaijmakers, senior adviseur HR: “Ieder jaar komt er 2,5 tot 3 fte bij. Het is een enorme uitdaging om de Banenafspraak ook de komende jaren te halen.”

ROC de Leijgraaf heeft nu drie mensen uit de doelgroep in dienst: één in de catering en twee als onderwijsassistent. “Een van hen is binnengekomen via een reguliere sollicitatie, een ander via een netwerkcontact en de derde medewerker is gedetacheerd vanuit het SW-bedrijf”, aldus Raaijmakers. “Dat gaat heel goed. Wij hebben geluk met deze kandidaten. Ze hebben alle drie een hoge mate van zelfstandigheid. Ze passen goed binnen de teams en hebben geen intensieve begeleiding nodig. Iedereen binnen de organisatie werkt ook goed mee. Een naaste collega fungeert als mentor.”

Bereid er écht voor te gaan
Tot nu toe past ROC de Leijgraaf geen jobcarving (verschillende taken van een baan of van banen samenvoegen tot een nieuwe baan of banen, red.) toe. Bij het vrijkomen van reguliere functies wordt, samen met het werkgeversservicepunt, gekeken naar mogelijke kandidaten en de voor hen noodzakelijke aanpassingen.
Raaijmakers: “Je moet als organisatie bereid zijn om maatwerk te bieden en er écht voor gaan. Via het werkbedrijf is het mogelijk om kandidaten drie maanden op proef te laten komen, om te kijken of het matcht. Je moet ook durven stoppen als het niet werkt. Tot nu toe hebben we mazzel gehad, maar we zullen in de toekomst vast nog wel tegen problemen aanlopen.”

Terug naar overzicht